W DZIEDZINIE GEODEZJI I KARTOGRAFI WYKONAMY KAŻDE ZLECENIE.

MS Inżynieria świadczy usługi w dziedzinie geodezji i kartografii, opracowuje mapy do celów projektowych w formie cyfrowej i analogowej oraz opracowuje mapy wektorowe w formie cyfrowej w formacie plików zgodnym z potrzebami inwestora.
Wykonujemy także wszelkie prace geodezyjne związane z nieruchomościami, między innymi podziały nieruchomości, okazanie stanu ewidencyjnego, wznowienia znaków granicznych, rozgraniczenia, aktualizacje operatu EGiB.

Kolejnym aspektem naszej działalności jest geodezyjna obsługa inwestycji. Jesteśmy w stanie wykonać obsługę wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych tych do rozpoczęcia, których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę jak i inwestycji pozwolenia nie wymagających. Po zakończeniu inwestycji wykonujemy mapy poinwentaryzacyjne jeżeli wymagane są przy oddawaniu obiektu do eksploatacji.

Prowadzimy wszelkiego rodzaju prace pomiarowe: pomiary powierzchni, mas ziemi, poziomowanie wszelkiego rodzaju obiektów, pomiary przemieszczeń i wiele innych w ramach potrzeb, oraz sporządzamy wszelkiego rodzaju dokumentację niezbędną w trakcie inwestycji.